Hướng dẫn Thủ Thuật Windows

Hướng dẫn xem toàn bộ mật khẩu wifi đã lưu trong windows 10

Chào các bạn, Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách xem lại toàn bộ mật khẩu wifi mà bạn đã lưu lại khi sử dụng windows 10 từ trước đến nay, với điều kiện là bạn chưa nhấn Forget nhé

Các bạn nhấn Windows + R để mở hộp thoại run và nhập vào cmd như sau:

Hướng dẫn xem toàn bộ mật khẩu wifi đã lưu trong windows 10

Sau đó bạn nhập tiếp powershell rồi dán lệnh sau vào:

(netsh wlan show profiles) | Select-String “\:(.+)$” | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=”$name” key=clear)} | Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize

Sau khi dán xong lệnh bạn nhấn Enter và tất cả wifi và mật khẩu wifi mà bạn đã nhập và chưa nhấn Forget sẽ hiện

Hướng dẫn xem toàn bộ mật khẩu wifi đã lưu trong windows 10

Vậy là xong rồi. Chúc bạn thành công nhé!

Để lại bình luận của bạn

avatar