Liên hệ

Chào bạn đọc!

Tapchiai.net – Trang Blog Chia Sẻ Tin Tức Công Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo là một Website do một nhóm yêu thích và đam mê công nghê, khoa học thưởng thức phát triển với mục đích chia sẻ thông tin, kiến thức mang lại những giá trị thực góp phần vào việc đa dạng hóa những nội dung có ích cho bạn đọc.

Tiêu chí của Tapchiai.net là cung cấp thông tin chính xác, nhiều chiều, thiên về hướng tìm hiểu, hướng dẫn và phát triển kiến thức khoa học công nghệ.

Tapchiai.net không đăng tải những nội dung xấu gây ảnh hưởng đến cộng đồng mạng.

Tapchiai.net tự viết nội dung, và lấy thông tin từ nhiều nguồn website có uy tín và chất lượng thông tin bài viết tốt. Về bản quyền nội dung website Tapchiai.net đều có ghi nguồn ở cuối bài viết và những bài viết nào do chính tapchiai.net viết sẽ không ghi nguồn ở cuối bài viết. Trong trường hợp các nội dung Tapchiai viết mà các website khác muốn đăng tải đều phải ghi nguồn từ tapchiai.net

Các bài viết của tapchiai.net được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.