Khi các công ty và nhà đầu tư ngày càng nói rằng họ tập trung vào khí hậu và tính bền vững, lượng khí thải carbon khổng lồ của tiền…