Vào cuối tháng Mười Hai, Canonical đã quyết định kéo các liên kết tải về của Ubuntu 17.10 distro Linux. Điều này được đưa ra sau khi báo cáo rằng…