Cá voi xanh, hươu cao cổ, hải tượng… nằm trong danh sách là những loài động vật lớn nhất trên thế giới. Mỗi loài vật đều có những đặc điểm…

Động vật biết đếm? Khả năng hiểu biết và nhận thức được toán học làm cho con người tách biệt với các loài động vật còn lại. Tuy nhiên không…