Cortana là một trợ lý ảo lần đầu tiên xuất hiện trên hệ điều hành Windows Phone 8.1. Đến nay, Cortana đã lần lượt xuất hiện trên các hệ điều…