Andrew Ng nghĩ gì về Deep Learning? Deep Learning là một công cụ tuyệt vời giúp cho việc tạo ra rất nhiều các ứng dụng AI thú vị. Nó giúp…

Trí tuệ nhân tạo có thể là dấu chấm hết cho nhân loại khi nó phát triển đến mức hoàn thiện nhất. Muốn vào một chung cư cao cấp bạn…