Mô hình kinh doanh B2B trong kinh doanh đặc biệt là kinh doanh thương mại điện tử được xem là khái niệm quen thuộc và nó được sử dụng như…

Thực trạng hiện nay. Các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn đang trong tình trạng tư duy lối mòn, thậm chí bế tắc trong chiến lược Marketing.…