Tiền polymer có bẩn không? Bên cạnh đó, bạn có bao giờ thắc mắc, trong các nơi như: bệnh viện, siêu thị, chợ “xổm”, cây ATM… thì tiền ở đâu…

Ánh sáng nặng bao nhiêu? Ngay cả Einstein cũng chưa chắc đưa ra được câu trả lời thỏa mãn bạn Nếu câu trả lời đơn giản đến thế, có lẽ…